Lgcm Bauma used Wheel Loader LG946 China 1 8cbm Loader